PDF
Senast publicerad:

Hjälp i hemmet

Du kan ha rätt till hjälpinsatser i hemmet. Insatserna ska stärka dina möjligheter att bo kvar hemma och leva ett självständigt liv.

Din rätt till hjälp kommer att bedömas utifrån dina behov. Du har möjlighet att få hjälp dygnet runt. Bedömningen görs av biståndshandläggare.

Så här gör du för att ansöka

Om du är i behov av stöd och hjälp för att klara vardagen i det egna hemmet eller är i behov av särskilt boende vänder du dig till kommunens Biståndsenhet för att ansöka om insatser.

Ni går tillsammans igenom dina behov och önskemål. Du ansöker om den hjälp du behöver. Ansökan kan göras både skriftligt eller muntligt till biståndshandläggare. Dina behov och önskemål är utgångspunkten för utredningen.

Biståndshandläggarna har telefontid helgfria vardagar måndag-fredag kl. 08.30-09.30.

Val av hemtjänst

För dig som beviljas hjälp för insatser har Vårgårda kommun kundval. Detta betyder att du som beviljats insatser själv får välja om du vill att kommunen eller någon entreprenad ska utföra hjälpen.

Överklagan

Om du fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom 3 veckor från det att du fått beslutet. Om du vill ha hjälp med din överklagan kan kommunen kontaktas.

Avgifter

Avgift för insatser beräknas utifrån inkomst och omfattningen av biståndet. Läs mer om avgifter i vänstermenyn.

Sekretess

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons