PDF
Senast publicerad:

Hemtjänst

Den som behöver hjälp och stöd i hemmet kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänst är till för alla åldrar och ska underlätta vardagen för den enskilde, stärka de egna resurserna och i många fall göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Det är individens behov som avgör vilka insatser som är aktuella och hjälpens utformning.

Vad kan ingå hemtjänst?

Personlig omvårdnad

  • Att få hjälp med personlig hygien
  • Att få hjälp med att klä på och av kläder
  • Att någon kommer och tittar till dig om du är orolig

Service

  • Att någon kommer hem till dig med färdiglagad mat
  • Att få hjälp att handla
  • Att få hjälp med tvätt
  • Att få hjälp med städning

Annat stöd

  • Att få hjälp med ledsagning
  • Att dina anhöriga får hjälp med avlösning
  • Delta i dagverksamhet

Trygghetstelefon/larm

För dig som bor hemma och som behöver kalla på hjälp alla tider på dygnet. Larmet är kopplat till telefon och en larmknapp kan bäras runt halsen, eller runt handleden som en klocka. När Trygghetstelefonen beviljas måste du lämna en dörrnyckel till larmpersonalen för att de ska kunna komma in till dig om det händer något och du inte själv kan öppna dörren.

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare.

Lagen om valfrihetssytem

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Vårgårda kommun som har beviljats hemtjänst har rätt att välja vem som ska utföra insatserna. För de som inte gör ett aktivt val av utförare sker valet utifrån en turordningslista.

Syftet med valfrihetssystemet är att ge medborgaren ökad valfrihet, säkerställa en god kvalitet och stimulera till fler arbetsgivare.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons