PDF
Senast publicerad:

Nyckelfri Hemtjänst

För att höja säkerhet, kvalitet och ge ökad trygghet har Vårgårda kommun en nyckelfri hemtjänst. Det innebär att de som har kommunens hemtjänst och/eller trygghetslarm får ett digitalt låssystem monterat på sin dörr. Det gör att kommunens personal inom hemtjänsten kan låsa upp och låsa dörren med hjälp av kommunens tjänstemobil.

Digitala lås ger trygghet och snabbare hjälp

En nyckelfri hemtjänst medför mindre risk att nycklar tappas bort, stjäls eller kopieras. Allt sköts istället användarvänligt och säkert med en digital nyckel i personalens mobiltelefon. Därmed ökar tryggheten och ingen obehörig kan ta sig in.

Ett digitalt lås underlättar för personalen eftersom de inte behöver hantera en stor mängd nycklar. Det innebär även att personal kan komma snabbare på larm eftersom de kan åka direkt hem till den som larmat, utan att behöva åka till en lokal för att hämta en nyckel till bostaden. En annan fördel är att besök kan registreras, så att det i efterhand går att ta reda på vem som låst upp med den digitala nyckeln. Nyckelfri hemtjänst innebär en större säkerhet och trygghet för både omsorgstagare och personal.

De digitala nycklarna är möjliga att tidsbegränsa varpå de blir obrukbara efter önskad tid. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras, liksom användarnamn och lösenord

Du fortsätter att använda din hemnyckel som vanligt

Att ha ett digitalt lås innebär att ett elektroniskt låsvred monteras på insidan av bostadsdörren. Det är bara vredet som byts ut, inte låscylindern. Det nya låsvredet påverkar därför inte det vanliga låset och det syns inte från utsidan.Endast behörig personal kan använda det digitala låset, övriga fortsätter att använda nycklar som vanligt för att låsa eller låsa upp dörren. Tekniken är beprövad och används redan idag av ett flertal andra kommuner.

Installation av lås

Montering av digitala lås sker i etapper 2021, eller i samband med att du beviljas hemtjänstinsatser. För att inga obehöriga ska kunna utge sig för att vara montörer kommer personal från hemtjänsten ge berörda mer information om installation vid separat tillfälle. Arbetet tar 15–20 minuter. Monteringen ger inga skador på dörren.

Originaldelarna som monteras bort från dörren kommer att läggas i en förslutningsbar förpackning och förvaras i omsorgstagarens hem. Detta för att låset ska kunna återställas i samma skick det var innan vredet byttes, om insatser från kommunens hemtjänst upphör.

Ett skriftligt samtycke behövs för att montering ska kunna genomföras.

Ladda ner blanketten Länk till annan webbplats. (Samtycke till digitala lås)

Blanketten kan även delas ut av personal från hemtjänsten. Blanketten samlas in av personal från hemtjänsten, alternativt skickas till Vårgårda kommun.

Reservnyckel i säkert förvar

Kommunen behöver ha en reservnyckel. Denna förvaras tryggt och säkert hos kommunen. Eventuella övriga nycklar som hemtjänsten har idag kommer att återlämnas till dig.

Information till hyresvärdar och/eller fastighetsägare

Vanliga frågor och svar

Varför har kommunen infört nyckelfri hemtjänst?

Vårgårda kommun har infört nyckelfri hemtjänst för att höja säkerhet, kvalitet och ge ökad trygghet - framför allt för dig som omsorgstagare men även för personalen. Det minskar risken för att tappa bort nycklar. Det underlättar personalens arbete då de inte behöver hålla ordning på en stor mängd nycklar, eftersom de kan öppna med hjälp av en digital nyckel i mobiltelefonen. Systemet kan också registrera vem som har låst upp hos dig. Det innebär en bättre kontroll av att du får din hjälp enligt det biståndsbeslut du fått beviljat. Större trygghet och säkerhet för både dig och personalen alltså.

Blir det någon skillnad för mig som jag bör tänka på när jag använder låset?

Nej, ditt lås kommer att fungera precis som vanligt, du låser och låser upp med vredet eller med din nyckel.

Kostar det något för mig?

Nej, det kostar inte något för dig som omsorgstagare. Kostnaden för låset, montering och eventuellt underhåll betalas av Vårgårda kommun.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej, det förändrar inte försäkringsskyddet i hemmet och påverkar därför inte din hemförsäkring. 

Hur lång tid tar monteringen?

Arbetet tar 15—20 minuter.

Hur vet jag att det är en godkänd montör som kommer hem till mig?

För att inga obehöriga ska kunna utge sig för att vara montörer kommer personal från hemtjänsten att ge berörda mer information om installation vid separat tillfälle.

Blir det någon skada på min dörr?

Nej det blir ingen skada på dörren.

Måste jag måste byta nyckel?

Nej du som omsorgstagare eller närstående behöver inte byta nyckel. Det är bara vredet som byts ut, inte låscylindern. Det innebär att alla utom behörig personal från hemtjänsten använder den vanliga nyckeln även i fortsättningen.

Vad händer om personalen tappar sin telefon?

Den digitala nyckeln i telefonen går inte använda om telefonen hamnar i orätta händer, eftersom det krävs lösenord som bara personalen ifråga känner till. Dessutom spärras telefonen från all användning.

Kan vem som helst använda det digitala låset för att komma in hos mig?

Nej, endast behörig personal.

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?

Det digitala åset har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med digitalt lås krävs varken nätspänning eller konstant mobiltelefontäckning.

Varför behövs även en reservnyckel?

Kommunens larmorganisation kommer alltid att ha en nyckel för säkerhets skull. Denna nyckel förvaras tryggt och säkert hos kommunen.'

Vad händer om jag flyttar, byter hemtjänstutförare eller säger upp min hemtjänst?

Då återställs låset till samma skick det var innan vredet byttes.

Hur ofta måste batterierna i bytas och vem gör det?

Det digitala Låset har egen batteriförsörjning och drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. Systemet varnar cirka två månader innan det är dags att byta batteriet. Du behöver inte hålla koll på detta, det gör kommunens personal. Batteribytet är enkelt och görs av personal från Vårgårda kommun.

Information till hyresvärdar och/eller fastighetsägare

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons