PDF
Senast publicerad:

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Vårgårda kommun har beslutat om ett valfrihetssystem avseende kundval inom hemtjänsten vilket stöds av Lagen om valfrihet (LOV). Kunderna har möjlighet att välja bland godkända utförare av servicetjänster.

Frivilligt verktyg

Lagen om valfrihet är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för kommuner som vill överlåta valet av utförare av vård- och omsorgstjänster till kommuninvånarna.

Ingen priskonkurrens

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan utförarna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den utförare som man tycker tillhandahåller bästa kvalitet.

Krav som måste uppfyllas

Kommunen ställer ett antal krav på de utförare som vill utföra servicetjänster, som de måste uppfylla för att bli godkända, även intyg krävs från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Bakgrund

Från och med den 1 oktober 2010 kan privata företag ansöka om att få bedriva hemtjänst inom kommunen.

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Vårgårda kommun som har beviljats hemtjänst har rätt att välja vem som ska utföra insatserna. För de som inte gör ett aktivt val av utförare sker valet utifrån en turordningslista.

Syftet med valfrihetssystemet är att ge medborgaren ökad valfrihet, säkerställa en god kvalitet och stimulera till fler arbetsgivare.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons