PDF
Senast publicerad:

För dig som kund - Lagen om valfrihetssystem

Utförare för valfrihet i Hemtjänsten

Vårgårda kommun

Hemsida: www.vargarda.se

Produktblad Vårgårda kommun Pdf, 382.1 kB.

Trygg Omsorg

Hemsida: www.tryggomsorg.net Länk till annan webbplats.

Produktblad Trygg Omsorg Pdf, 415.4 kB.

Kommunen tillämpar valfrihet i hemtjänsten. Det innebär att du som har beviljats hemtjänst ska kunna välja om kommunen eller ett privat företag ska utföra dina insatser.

Varför?

Lagen om valfrihetssystem (LOV) är en frivillig lag som Vårgårda kommun har valt att tillämpa för att konkurrensutsätta den egna verksamheten och få in fler utförare. Syftet är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytandet för dig som beviljats hemtjänst.

Du väljer

Du som har beviljats hemtjänst väljer vem som ska utföra insatserna. Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv. Din biståndshandläggare kan också stödja och vägleda i valsituationen, men får inte välja åt dig. Ditt val av utförare behöver inte gälla alla insatser du har beviljats, du kan alltså välja olika utförare till olika insatser. Du kan välja bland följande:

...Om du inte väljer

Du behöver inte välja utförare. Gör du inget aktivt val av utförare sker valet utifrån en turordningslista.

Om du ångrar dig

Är du inte nöjd med din hemtjänst ska du inte tveka att framföra kritiken till din utförare. Bestämmer du dig för att byta utförare kontaktar du din biståndshandläggare och uppsägningstiden är 14 dagar.

Omfattning

Du kan välja utförare för:

  • Serviceinsatser (till exempel städ, tvätt och inköp).
  • Personlig omvårdnad (så som hjälp med av- och påklädning eller dusch). Här ingår även delegerad hälso- och sjukvård (exemplevis överlämnande av medicin eller hjälp med ögondroppar).

Valfrihetssystemet gäller mellan klockan 07.00 till 22.00. Nattinsatser utförs alltid av kommunens nattpatrull.

Vem får erbjuda hemtjänst?

De företag och organisationer som utför hemtjänst är godkända av Vårgårda kommun. För att bli godkänd måste utföraren uppfylla de villkor som kommunen fastställt. För mer information, vänd dig till din biståndshandläggare.

Blir det dyrare nu?

Nej. Din egenavgift för hemtjänst påverkas inte av vilken utförare du väljer. Och räkningen för egenavgiften kommer alltid från kommunen, även om insatserna utförs av en privat aktör.

Övriga tjänster

Vissa privata utförare erbjuder tilläggstjänster utöver de insatser du kan få beslut av från biståndshandläggare. Det kan till exempel vara gräsklippning eller storstädning. Utföraren tar då ut en extra kostnad som du betalar direkt till utföraren. För ytterligare information om tilläggstjänster kontaktar du den aktuella utföraren.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons