PDF
Senast publicerad:

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

  • Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU)
  • Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster
  • Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet

Kommunallagens krav på information till enskilda

När enskilda personer kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster, ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Konkurrensverkets uppdrag kring LOV

Konkurrensverket ansvarar för driften av en nationell databas Valfrihetswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för annonsering av förfrågningsunderlag inom hälso- och sjukvård samt socialtjänster. Där finns annonser till alla kommuner och landstings valfrihetssystem enligt LOV. Annonserna är tillgängliga för alla.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för LOV

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för valfrihetssystem enligt LOV. Konkurrensverket har tagit fram ett informationsmaterial om LOV Länk till annan webbplats. med målet att underlätta tillämpningen för upphandlande myndigheter samt att verka för en enhetlig tillämpning av lagen.

Konkurrensverket verkar aktivt för en effektiv offentlig upphandling

Deras uppgift är att främja en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna och i lämplig omfattning informera om viktiga beslut, hur reglerna ska tillämpas och om reglernas innehåll.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons