PDF
Senast publicerad:

LOV - information till utförare

Etableringsområde, kapacitetstak, profilering och tilläggstjänster

Etablering är möjlig inom hela Vårgårda kommun eller inom en eller flera delar av kommunen. De geografiska områdena är:

  • Område 1 - Tätort
  • Område 2 - Ljurhalla
  • Område 3 - Östadkulle

Det är möjligt för dig som utförare att erbjuda tilläggstjänster och ha en profilering där det tydligt framgår vilka olika inriktningar och kompetenser som kan erbjudas. Profilområden kan vara språk, kultur, demensvård eller annat.
Du ska ange ett kapacitetstak för hur många timmars biståndsbedömda insatser som du per månad kan åta dig samtidigt.

Villkor och krav för godkännande

Kommunen tecknar avtal med de företag som ansökt och uppfyller de fastställda kraven. Avtalet kan återkallas om ett företag inte uppfyller kraven. Avtalstid är från det datum då avtal undertecknas till och med innevarande års utgång. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget om inte någon av parterna säger upp avtalet. Ömsesidig uppsägningstid är tre månader. Länk till uppdragsbeskrivning.

För att få utföra hemtjänstinsats krävs intytg från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Så här ansöker du

Ansökan om att bli utförare finns att hämta här på www.vargarda.se eller Valfrihetswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så länge kommunen annonserar uppdraget. Kommunens handläggningstid är ca 10 veckor efter mottagen ansökan. Utförare ska kunna vara i full drift 48 tim efter avtalstecknande.

Ansökningsunderlaget består av 6 kapitel:

Kapitel 1. Inbjudan och administrativa föreskrifter Pdf, 266.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kapitel 2. Krav- utförare Pdf, 221.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kapitel 3. Krav- verksamhetens utförande Pdf, 400.4 kB.

Kapitel 4. Avtal för bedrivande av hemtjänst Pdf, 337.2 kB.

Kapitel 5. Ansökan 1A Pdf, 194.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kapitel 6. ansökan 1B Pdf, 196.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kapitel 7. Bilagor och blanketter

Läs först igenom kapitel 1 "inbjudan och administrativa föreskrifter" som ger en introduktion till uppdraget och detaljer om hur processen går till. Granska därefter kapitel 2 "krav — utförare" samt kapitel 3 "krav-verksamhetens utförande"

Därefter fyller du i ansökan i kapitel 5 Pdf, 194.5 kB, öppnas i nytt fönster. eller kapitel 6 Pdf, 209.4 kB, öppnas i nytt fönster. samt accepterar och bekräftar de krav som ställs i kapitel 3 "krav- verksamhetens utförande".


Komplettera med eventuella bilagor enligt anvisningar.

Undertecknad ansökan skickas i två exemplar märkt och adresserad enligt följande:

"Ansökan — Valfrihetssystem inom hemtjänsten "
Vårgårda kommun
447 80 Vårgårda

Välkommen med din ansökan!

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons