Personligt ombud

Stockholmsgatan 13

Telefonnummer: 

0721-61 29 14

E-post: annika.thordson@vargarda.se

Automatisk telefonist

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
kommunen@vargarda.se