PDF
Senast publicerad:

Korttidsboende

Korttidsboende, även kallat korttidsvistelse, är till för dig som under en begränsad tid har ett utökat behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses i ditt hem. Det kan till exempel vara för rehabilitering och träning efter sjukdom, som avlastning/växelvård för anhöriga eller närstående eller i väntan på annat boende.

Vistelsen sker på korttidsavdelningen som finns på Kullingshemmet.

På korttidsavdelningen arbetar både undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Så här ansöker du

Du som vill ansöka om korttidsvistelse gör det via Vårgårda kommuns biståndshandläggare. Du får ett besök av biståndshandläggaren så fort som möjligt. Biståndshandläggaren utreder dina behov och beslutar om du har rätt till korttidsvistelse. Du får ett skriftligt beslut efter ansökan om korttidsvistelse. Utredningstiden kan bli längre på grund av att information som behövs för att slutföra utredningen saknas. Är du missnöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Biståndshandläggare når du genom att ringa Vårgårda kommuns växel. De har telefontid helgfria vardagar måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

Telefonnummer växel: 0322-60 06 00

Avgifter för korttidsvistelse

Under korttidsvistelse betalar du en dygnsavgift för den personliga omvårdnad som du får under vistelsen. Hur stor avgiften blir beror på dina inkomster men den blir aldrig högre än maxtaxan som är 2 359 kr per månad år 2023. Du betalar även för mat och förbrukningsartiklar. Läs mer om kommunens avgifter för vård och omsorg i menyn till vänster.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons