PDF
Senast publicerad:

Särskilt boende

Om du har ett stort och omfattande omvårdnadsbehov och du inte klarar dig med det stöd du kan få i hemmet så kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende, även kallat vård- och omsorgsboende. På ett vård- och omsorgsboende får du som boende hjälp och stöd med det som är svårt att klara på egen hand.

I Vårgårda finns två särskilda boenden, Kullingshemmet som är ett vård- och omsorgsboende inriktat på personer med främst fysiska behov och Vårgården som är ett demensboende för personer med demensdiagnos.

Så här gör du för att ansöka

Du som vill ansöka om särskilt boende kan göra detta genom att kontakta kommunens biståndshandläggare eller skicka in en skriftlig ansökan. Biståndshandläggaren gör ett hembesök, utreder och bedömer behovet av hjälp. Det görs alltid en individuell bedömning av dina behov av att få särskilt boende.

Biståndshandläggare når du genom att ringa Vårgårda kommuns växel. De har telefontid helgfria vardagar måndag-fredag kl. 08.30-09.30. 

Telefonnummer växel: 0322-60 06 00

Överklagan

Om du fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom 3 veckor från det att du fått beslutet. Om du vill ha hjälp med din överklagan kan biståndshandläggaren hjälpa dig med detta.

Hyra och avgifter för särskilt boende

På särskilt boende betalar du en hyra för din lägenhet. Hyran varierar beroende på storleken på din lägenhet. Dessutom betalar du en månadskostnad för mat samt en avgift för vård och omsorg (personlig omvårdnad). Hur stor avgiften för personlig omvårdnad blir beror på dina inkomster men den är som mest 2 359 kr per månad år 2023. Läs mer om avgifter för vård och omsorg i menyn till vänster.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons