• Vårgårda kommun informerar

    Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?


    Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.
    Läs mer

Fler nyheter