PDF
Senast publicerad:

Våld och hot

Hatbrott

Hatbrott är brott som beror på gärningspersonens negativa inställning till sexuell läggning, hudfärg, religionstillhörighet, nationellt eller etniskt ursprung. Du måste inte tillhöra någon av dessa grupper för att bli offer för ett hatbrott. Det räcker att gärningspersonen utsätter dig i tron att du tillhör någon av grupperna.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till socialtjänsten eller polisen. I akuta fall, ring 112. Anmälan gör du för att barnets situation ska kunna utredas utifrån dessa misstankar. Utredningen har fokus på det bästa för barnet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons