PDF
Senast publicerad: 2016-03-01

Våld och hot

Hatbrott

Hatbrott är brott som beror på gärningspersonens negativa inställning till sexuell läggning, hudfärg, religionstillhörighet, nationellt eller etniskt ursprung. Du måste inte tillhöra någon av dessa grupper för att bli offer för ett hatbrott. Det räcker att gärningspersonen utsätter dig i tron att du tillhör någon av grupperna.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till socialtjänsten eller polisen. I akuta fall, ring 112. Anmälan gör du för att barnets situation ska kunna utredas utifrån dessa misstankar. Utredningen har fokus på det bästa för barnet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons