PDF
Senast publicerad:

Våld i nära relationer

Våld är varje handling riktad mot annan person som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Alla som är utsatta för våld har rätt till stöd och skydd från samhället för att få ett liv fritt från våld. Våldet drabbar framför allt kvinnor och våldsutövaren är oftast en man. Det motsatta förhållandet kan förekomma, att en kvinna utsätter en man för våld, och relationen kan naturligtvis också vara samkönad. Oavsett kön på den som utövar våldet har vålds- och relationsmönstret stora likheter.

Vålds- och relationsmönstret

I de parrelationer där våld förekommer finns våldet sällan med från början. Dessa relationer börjar precis som de flesta andra med förälskelse. Relationen förändras dock steg för steg. Till en början kan våldsutövarens krav och dominans verka oskyldiga och ofarliga men med tiden förändras relationen i takt med att kontroll och våld ökar. Den utsatta anpassar sig och försöker kanske undvika konflikter genom att gå med på våldsutövarens krav. Motstånd leder ofta till ökat våld.

Psykiskt och fysiskt våld

Misshandel börjar ofta med psykiskt våld, till exempel kritiska och nedsättande kommentarer, som gör att den utsatta slutar tro på sig själv. Sen kan det fysiska våldet komma som en fortsättning.

Socialt isolerad

Det är vanligt att den utsatta blir isolerad och tappar sina sociala kontakter och slutar göra saker på egen hand när våldsutövaren ogillar eller till och med förbjuder den utsatta att träffa släkt och vänner. Den som blir utsatt blir då ännu mer beroende av sin partner och till slut kan det vara den enda känslomässiga kontakt den våldsutsatta har kvar.

Barn som upplever/utsätts för våld i familjen

Barn ser, hör och drabbas av att leva med våld i familjen. Våldet har direkt betydelse för barnens hälsa och välbefinnande. Barn som växer upp med våldet i sin vardag kan få beteendestörningar, sömnsvårigheter, ätstörningar, bristande eller högt utvecklad social förmåga (tar ansvar, blir vuxen i förtid, överpresterar) ångest, depression, skam och skuld samt posttraumatiskt stressyndrom. Barnen kan också själva ha blivit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons