PDF
Senast publicerad:

Exempel på våld

Fysiskt våld

Fysiskt våld är t.ex. när du blir slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret eller fasthållen.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är när du blir kränkt med ord och/eller handlingar. Psykiskt våld är också direkt hot om fysiskt våld och våldsamma konsekvenser och indirekt hot om t.ex. självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Om du blir isolerad eller blir utsatt för ekonomisk kontroll är du också utsatt för psykiskt våld.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot din vilja.

Materiellt våld

Materiellt våld är när någon riktar sin aggressivitet mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet, vilket skapar oro och rädsla.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är ekonomisk kontroll och används ofta som maktmedel. Det är en typ av övergrepp som skapar beroendeställning. Exempel på ekonomiskt våld kan vara att du hindras få tillgång till hushållets pengar, tvingas redovisa alla inköp, lurats/tvingas skriva på papper.

Latent våld

Latent våld är när du känner dig hotad och rädd på grund av någons starka ilska och aggressivitet som visas i dennes kroppshållning och kroppsuttryck.

Försummelse

Ett aktivt försvårande av vardagen för äldre och personer med funktionsvariation, som medvetet felaktig medicinering, bristande hjälp med hygien med mera.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons