PDF
Senast publicerad:

För dig som utsätter andra för våld

Har du tappat kontrollen över din ilska någon gång?

Har du sagt eller gjort mer än du kan stå för? Har du...

  • hotat, uttalat nedsättande kommentarer
  • knuffat, sparkat, slagit
  • begränsat eller kontrollerat din partners liv
  • påtvingat dig sex
  • trakasserat, kränkt, skrämt med sms eller på annat vis?

Det finns möjlighet att samtala och reflektera över din ilska, aggressivitet och våldsamhet och få hjälp till ett liv fritt från våld!

Tänk på barnen

Om det finns barn inblandade är det extra viktigt att du kontaktar socialtjänsten för att få veta vilken hjälp som finns att få.

Hit kan du vända dig för att få hjälp:

Socialtjänsten i Vårgårda

Socialtjänsten har ansvar för att våldsutövare och barn som lever med våld i familjen får stöd och hjälp. Det kan exempelvis handla om:

  • Information och råd
  • Stöd i föräldraskap
  • Hjälp vid kontakter med sjukvården och andra myndigheter
  • Förmedling av kontakter med frivilligorganisationer

Telefon via kommunens växel: 0322-600 600

Utväg

Utväg Södra Älvsborg i Borås erbjuder stöd och behandling till dig som har ett vålds- och aggressionsproblem.  

Telefon för våldsutövare: 0707-16 09 29

Hemsida: www.utvag.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons