PDF
Senast publicerad:

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är en handling som motiveras med att den som utsätts för våld och förtryck har skadat familjens heder. Våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala överlevnad. Hot, kontroll och våld kan alltså användas för att återupprätta hedern eller hindra att den förloras.

Hedersvåld kan drabba både flickor och pojkar, män och kvinnor. En särskilt utsatt grupp är HBTQ-personer då kärlek och sexualitet, enligt hedersnormerna, hör hemma i ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Både kvinnor och män är delaktiga i att upprätthålla hedersnormerna. Hedersnormerna begränsar individens handlingsfrihet och livsutrymme och omintetgör de mänskliga rättigheterna.

Hedersrelaterat våld kan, för den som är utsatt, innebära att man:

  • inte få välja partner
  • pressas eller tvingas att gifta sig mot sin vilja
  • inte får bestämma själv över sin framtid och sitt liv
  • inte får bestämma själv vilka kläder man har på sig
  • inte tillåts delta i vissa skolämnen
  • inte får gå ut själv
  • inte får välja umgänge eller delta i aktiviteter utanför skolan
  • blir utfryst från familjen om man inte gör vad som förväntas
  • utsätts för våld eller hot

Hit kan du vända dig för att få hjälp:

Socialtjänsten i Vårgårda

Telefon via kommunens växel: 0322 - 600 600

Ungdomsmottagingen i Vårgårda

​Telefon: 010 - 435 85 50

Hemsida: www.umo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

dinarattigheter.se

På dinarattigheter.se har du möjlighet att chatta och ställa frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap, begränsningar, rättigheter, könstympning med mera.

Chatta: www.dinarattigheter.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

                                                                       Källa: www.dinarattigheter.se

Bilden ovan är en översiktsbild för att illustrera hur livsutrymmet krymper med åldern för tjejer som lever i en familj med hedersnormer. Det brukar vara vid puberteten som begränsningarna ökar för tjejen, för att kontrollera hennes sexualitet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons