Besöksadress:

Kungsgatan 45

Telefonnummer: 

0322 - 60 06 00

Har du frågor gällande skötsel och underhåll av kommunens gator, parker och belysning, ring
0322-60 06 45

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
kommunen@vargarda.se