PDF
Senast publicerad:

Detaljplaneprocessen

Här läser du om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka.

Den 1 januari 2015 infördes förändringar i Plan- och Bygglagen (PBL) som bland annat innebär nya förfaranden vid framtagande av detaljplaner. För planer som påbörjats innan den 1 januari 2015 gäller tidigare regler i Plan- och Bygglagen, numera kallad Äldre Plan- och Bygglagen. Information om de gamla reglerna finns på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Två sätt att ta fram en detaljplan

Det finns två sätt att ta fram en detaljplan, standardförfarande eller utökat förfarande. I valet av förfarande görs en bedömning av vilken effekt och påverkan planen antas ha på sin omgivning utifrån ett antal kriterier.

  • Standardförfarande väljs om planen är förenlig med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten och inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Standardförfarande innebär normalt sett att planförslaget efter startskedet genomgår samråd, granskning och antagande.
  • Utökat förfarande väljs om planen inte är förenlig med översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Liksom vid standardförfarande genomgår planförslaget samråd, granskning och antagande. Vid utökat förfarande ställs dock högre krav på hur processens olika steg meddelas samrådskrets och allmänhet, hur lång tid varje steg pågår, samt hur de redovisas i efterhand.

Nedan beskriv den generella processordningen som gäller för både standardförfrande och utökat förfarande. Klicka på de olika skedena för att läsa mer.

Detaljplaneprocessen Startskede, klicka för att läsa mer Program, klicka för att läsa mer Samråd, , klicka för att läsa mer Granskning, klicka för att läsa mer Antagande, klicka för att läsa mer Laga kraft, klicka för att läsa mer
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons