PDF
Senast publicerad:

Granskning, tillfälle för yttrande

Detaljplaneprocessen Startskede, klicka för att läsa mer Program, klicka för att läsa mer Samråd, klicka för att läsa mer Antagande, klicka för att läsa mer Laga kraft, klicka för att läsa mer

Planförslaget bearbetas utifrån de synpunkter som kommit fram vid samrådet. Därefter offentliggörs planförslaget på kommunens hemsida samt på kommunhuset och biblioteket. En underrättelse om granskning av planförslaget anslås på kommunens anslagstavla och hemsida, samt skickas till alla i samrådskretsen som brev. Under granskningstiden kan berörda och andra återigen lämna synpunkter skriftligt. Dessa sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Granskningstiden är vid standardförfarande minst två veckor, och vid utökat förfarande minst tre veckor.

Efter granskningen kan kommunen göra smärre förändringar av planförslaget inför antagandet. Ifall större förändringar görs måste planförslaget granskas en gång till som ovan.

Innan detaljplanen antas skickas granskningsutlåtandet till de i samrådskretsen som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons