Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2016-06-08

Detaljplan för del av Hoberg 1:96 med flera

Laga kraft: 2016-06-07

Planområdet

Planområdet sträcker sig i ett bälte mellan Torggatan och Storgatan, strax öster om Nygatan, och motsvarar delvis ett vägreservat som inte längre är aktuellt.

Detaljplanens syfte

  • Möjliggöra nya bostäder i centrala Vårgårda tätort där färdigbyggd infrastruktur samt kommersiell och offentlig service finns.
  • Ändra markanvändning i vägreservatet från gatumark till bostadsmark för att möjliggöra fastighetsregleringar.

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons