PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för E20 förbi Vårgårda

E20 förbi Vårgårda

Planområdet

Planområdet är fördelat på två delområden som ligger utmed E20 mellan Säveån och strax nordöst om trafikplats Vårgårda. De utgörs av vägområde, industrimark eller åkermark. Totala arealen som omfattas av detaljplanen är ca 13 ha. 

Detaljplanens syfte

  • Möjliggöra ombyggnad av E20, etappen Förbi Vårgårda
  • Ändra användning från vägområde till industrimark på ett två platser

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons