Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för kvarteret Sidensvansen med flera

Laga kraft: 2016-06-07

Planområdet

Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Vårgårda tätort. Det begränsas norrut av Marknadsgatan, österut av Allégatan (som delvis ingår i planområdet) samt västerut och söderut av kvarter med flerbostadshus utmed Centrumgatan respektive Hökvägen. Planområdet når Centrumgatan i form av en passage mellan de två flerbostadshusen (till höger i illustrationen ovan).

Detaljplanens syfte

  • Detaljplanens syfte och huvuddrag är att ersätta befintliga kedjehus utmed Allégatan som har hög radonhalt med ny bostadsbebyggelse.
  • Syftet är också att möjliggöra förtätning av bebyggelse i centrala Vårgårda tätort där befintlig infrastruktur samt kommersiell och offentlig service finns. Den nya bebyggelsen föreslås sträcka sig längre in i kvarteret och få ca 72 lägenheter. Delar av bebyggelsen kan få upp till fem våningar.
  • Syftet är även att skapa förutsättningar för att göra Allégatans utformning mer användbar genom kantparkering, trädplantering samt gång- och cykelväg.

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons