PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Bryggaren 10 m.fl.

Vy mot sydost från planområdet

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Vårgårda, strax söder om Västra stambanan.

Planens syfte och huvuddrag är att

Planens syfte är att möjliggöra komplettering av kvarteret Bryggaren med nya markbostäder i anslutning till vårgårda centrum.

Skede i processen

Samråd 2 för planen pågår mellan 14 september - 9 oktober 2023. Eventuella synpunkter ska vara inkomna senast den 9 oktober 2023. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

E-postadress: kommunen@vargarda.se

Postadress: Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda

Detaljplaneprocessen Samråd, klicka för att läsa mer

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons