PDF
Senast publicerad: 2019-07-25

Detaljplan för E20 förbi Vårgårda

E20 förbi Vårgårda

Planområdet

Planområdet är fördelat på två delområden som ligger utmed E20 mellan Säveån och strax nordöst om trafikplats Vårgårda. De utgörs av vägområde, industrimark eller åkermark. Totala arealen som omfattas av detaljplanen är ca 17 ha. 

Bakgrund

Trafikverket har i uppdrag att bygga om E20 till mötesfri landsväg genom hela Västra Götaland. Etappen Förbi Vårgårda utgörs av sträckan mellan trafikplats Hjultorp och trafikplats Lund. De aktuella åtgärderna, bland annat breddning av vägen och ombyggnad/förbättringar av trafikplatserna, kräver att gällande detaljplan ändras på ett antal ställen. På andra ställen frigörs vägområde och kan planläggas som kvartersmark för industri.

Här hittar du information om Trafikverkets arbete med E20 förbi Vårgårda.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplanens syfte

  • Möjliggöra ombyggnad av E20, etappen Förbi Vårgårda
  • Ändra användning från vägområde till industrimark på ett två platser

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra granskning för detaljplanen.

Detaljplanen är på granskning under perioden den 12 juni - 3 juli 2019. Eventuella synpunkter ska vara inkomna skrifligen senast den 3 juli 2019. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.


Detaljplaneprocessen Antagande, klicka för att läsa mer

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons