Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Fagrabo väst

Planområdet

Planområdet är beläget nordöst om Vårgårda tätort och avgränsas av befintlig villabebyggelse och natur åt sydväst, småhusområdet Fagrabo Ängar (under byggnation) åt nordväst, och natur, främst skog, i övriga väderstreck.

Bakgrund

Fagrabo är Vårgårdas stora utbyggnadsområde under kommande år. Ett planprogram har tagits fram för hela området. Arbetet med den aktuella detaljplanen har initierats av Vårgårda kommun och bedrivs utifrån planprogrammets intentioner.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse och kompletterande service i Vårgårda tätort.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet som befinner sig i startskedet.


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons