PDF
Senast publicerad: 2019-09-17

Detaljplan för Hallaberget

Planområdet

Området är beläget centralt i Vårgårda tätort. Det avgränsas av mindre flerbostadshus i norr och villabebyggelse i övriga väderstreck, som i sin tur ligger innanför Adolf Ericssons gata, Djupedalsgatan, hedåsgatan och Drottninggatan. Området utgörs av de övre delarna av ett skogklätt berg. Arealen är på ca 4,5 hektar.

Bakgrund

Vårgårda kommun, genom Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö, har initierat detaljplaneläggningen av området. Planläggningen sker i samarbete mellan Vårgårda kommun och den aktuella exploatören.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i flerbostadshus och gruppbyggda småhus nära Vårgårda centrum och stationsområdet.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra samråd för detaljplanen.

Samrådet påbörjades den 30 juli 2019. Förvaltningen har i efterhand utökat samrådskretsen (länk till karta nedan). I samband med detta förlängdes samrådstiden till den 14 oktober 2019. Eventuella synpunkter ska vara inkomna skriftligen senast den 14 oktober 2019. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons