PDF
Senast publicerad: 2019-10-29

Detaljplan för Hyvlaren 5 m.fl.

Planområdet

Det aktuella området har en areal på ca 2,16 hektar och ligger i centrala Vårgårda tätort. Området begränsas norrut av Föreningsgatan och bostadsfastigheten Hyvlaren 1, söderut av Parkgatan, västerut av bostadsfastigheten Mjölnaren 11, och österut av Allégatan. Området utgörs huvudsakligen av fastigheterna Hyvlaren 2 – 5 (Bland annat före detta Bjelkes handelsträdgård och Prinfo AB). Området är planlagt 1995 för småindustri, hantverk, kontor, gymnasieskola, brandstation, växthus, m.m.

Bakgrund

Vårgårda Tryckeri Holding har lämnat in ansökan om planändring avseende fastigheten Hyvlaren 5. Syftet är att bygga om befintliga verksamhetslokaler till bostäder. Även Rydlers Bygg AB, som äger Hyvlaren 4, har visat intresse för en planändring för att kunna bygga bostäder. I samband med detta utreds även möjligheterna att utveckla fastigheterna Hyvlaren 2 och 3 som ägs av Vårgårda kommun. Hyvlaren 2 används idag av Komvux och Noak, Hyvlaren 3 används av Räddningstjänsten. På sikt föreslås nya utbildningslokaler samt bostäder tillkomma på fastigheterna.

Syfte

  • Möjliggöra utbyggnad av nya bostäder centralt i Vårgårda tätort i anslutning till befintlig infrastruktur och närhet till offentlig och kommersiell service.
  • Möjliggöra utbyggnad av Sundlergymansiet.

Skede i processen

Planen godkändes av kommunstyrelsen 2019-10-23 och förväntas antas av kommunfullmäktige 2019-11-06

Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons