PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för kvarteret Katten

Planområdet

Området är beläget i sydöstra delen av Vårgårda tätort och utgörs huvudsakligen av betesmark. Det avgränsas av villabebyggelse vid Klövervägen i väster, Tångaheds naturreservat i norr, och annan naturmark i söder och öster. Arealen är ca 1,9 hektar.

Bakgrund

Kommunen har fått in en ansökan om detaljplan för utbyggnad av bostäder på del av fastigheten Hägrunga 5:9. Ansökan avser 47 bostäder i radhus och parhus.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse i Vårgårda tätort.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet som befinner sig i startskedet.


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons