PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Mjölnaren 15 m.fl.

Planområdet

Planområdet är beläget i Vårgårda centrum, mellan Parkgatan, Centrumgatan och Smedjegatan. Området utgörs av vårdcentral, apotek, omgivande parkeringar, mm. Arean är ca 1,0 ha.

Bakgrund

Vårgårda kommun har initierat detaljplaneläggning av aktuellt område. Byggnaden med vårdcentral, folktandvård och apotek behöver renoveras eller ersättas. Kommunen bedömer att det är lämpligast att ersätta befintlig byggnad med en ny, vilket också är i linje med kommunens centrumutvecklingsprogram. Detta möjliggör att nya bostäder och verksamhetslokaler i kvartersform kan tillskapas, vilket medför högre stadsbyggnadskvalitéer i området.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av ny vårdbyggnad, nya verksamhetslokaler samt nya bostäder i Vårgårda centrum.

Skede i processen

Samrådet för detaljplanen är nu avslutat. Planhandlingarna kommer att uppdateras inför granskningsskedet.


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons