PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Svarthall 1:4 m.fl.

Planområdet

Planområdet är beläget i Fly, vid korsningen mellan väg 1890 och vägen mot Långared. Det är cykelavstånd, ca 6,5 km, till Alingsås centrum och 18 km till Vårgårda centrum. Lena skola ligger tre km bort. I dagsläget finns några lagerbyggnader på fastigheten Svarthall 1:4. Fastigheterna söder därom utgörs av åkermark.

Bakgrund

Kommunen har fått in en ansökan om detaljplan för utbyggnad av bostäder på fastigheten Svarthall 1:4. Ansökan avser 33 kedjehus i två plan. I samband med detta utreds möjligheterna att inkludera fastigheterna söder därom, och planera även dessa för bostadsbebyggelse i någon form.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder inom sammanhållen bebyggelse i Fly, nära Lena skola.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet som befinner sig i startskedet.


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons