PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Vårgårda Östra

Planområdet

Området ligger ca 4 km nordöst om Vårgårda tätort och utgörs huvudsakligen av en grustäkt, samt skog och åkermark. Det avgränsas söderut av väg 181 och i övriga väderstreck av åkermark. Arealen är drygt 30 hektar.

Bakgrund

Fastighetsägaren till Tumbergs-Galstad 4:6 har ansökt om planbesked för delar av fastigheten Tumbergs-Galstad samt vissa angränsande fastigheter. Planområdet ingår i ett större område som pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för Vårgårda tätort som framtida verksamhetsområde.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av nya verksamheter i anslutning till väg 181 och Vårgårda tätort.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet som befinner sig i startskedet.


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons