PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för kvarteret Björkängen överklagad

Detaljplan för kvarteret Björkängen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Vårgårda kommunen har mottagit överklaganden gällande detaljplan för kvarteret Björkängen. Överklagandena har tillsammans med planhandlingarna översänts till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Eventuella frågor om överklagandena ställs till Mark- och miljödomstolen.

För att del av planhandlingarna, klicka här.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons