PDF
Senast publicerad:
Före detta kyrkans hus. Under senare år plats lokal för Biograf Rialto.

Antagande av detaljplaner för Johannedal och Staren 1

Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-16 att anta detaljplanerna för Johannedal och Staren 1. 

Planområdet för Johannedal ligger i Vårgårda centrum, direkt söder om järnvägen. Planen möjliggör utbyggnad av nya bostäder och verksamhetslokaler.

Planområdet för Staren 1 ligger på Stockholmsvägen, strax norr om centrum. Planen möjliggör bl.a. biografvisningar i f.d. Kyrkans hus.

Planerna förväntas vinna laga kraft 2019-02-12.

Planhandlingar Johannedal - Här!

Planhandlingar Staren 1 - Här!

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons