Meddelande

Regeringen har infört en rad restriktioner. Bland annat ska all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig, omedelbart stängas ned fram till den 24 januari.

PDF
Senast publicerad: 2019-01-22
Före detta kyrkans hus. Under senare år plats lokal för Biograf Rialto.

Antagande av detaljplaner för Johannedal och Staren 1

Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-16 att anta detaljplanerna för Johannedal och Staren 1. 

Planområdet för Johannedal ligger i Vårgårda centrum, direkt söder om järnvägen. Planen möjliggör utbyggnad av nya bostäder och verksamhetslokaler.

Planområdet för Staren 1 ligger på Stockholmsvägen, strax norr om centrum. Planen möjliggör bl.a. biografvisningar i f.d. Kyrkans hus.

Planerna förväntas vinna laga kraft 2019-02-12.

Planhandlingar Johannedal - Här!

Planhandlingar Staren 1 - Här!

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons