Meddelande

Nu börjar det bli aktuellt med information om valet 2022 den 11 september. Kommunen har samlat information och några nyheter som är bra att känna till för både väljare och partier. Det finns en länk under genvägar som går direkt till sidan.

PDF
Senast publicerad:

Arbetet med ny detaljplan för Tånga gränd avbryts

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-27 § 223 att avbryta arbetet med ny detaljplan för Tånga gränd. Det innebär att befintlig detaljplan från 1998, med en mindre ändring 2001, fortsätter att gälla.

I den avbrutna detaljplanen föreslogs att tolv villatomter skulle tillskapas i grönytan mellan Ljunghedsvägen och Klövervägen, men nu kvartstår alltså markanvändningen som "skog" enligt gällande detaljplan.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons