PDF
Senast publicerad:

Arbetet med ny detaljplan för Tånga gränd avbryts

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-27 § 223 att avbryta arbetet med ny detaljplan för Tånga gränd. Det innebär att befintlig detaljplan från 1998, med en mindre ändring 2001, fortsätter att gälla.

I den avbrutna detaljplanen föreslogs att tolv villatomter skulle tillskapas i grönytan mellan Ljunghedsvägen och Klövervägen, men nu kvartstår alltså markanvändningen som "skog" enligt gällande detaljplan.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons