PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Mjölnaren 15 m.fl. har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige har 2023-02-08 antagit detaljplan för Mjölnaren 15 m.fl. Eftersom inga överklaganden har inkommit sedan dess har planen vunnit laga kraft. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av ny vårdbyggnad, nya verksamhetslokaler samt nya bostäder i Vårgårda centrum.

Planområdet är beläget mitt emot stationen, vid den befintliga vårdcentralen. Du hittar laga krafthandlingarna genom att klicka här.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons