Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Områden med speciella skyddsbestämmelser

Om du vill gå på upptäcksfärd finns det i Vårgårda kommun områden med vilmarkskaraktär, kulturlandskap och många fina badsjöar. Det finns möjlighet att röra sig fritt på manga ställen i det vackra landskapet. Du kan köpa fiskekort till de flesta sjöar och i kommunen finns det sex val underhållna och markerade vandringsleder. Två av lederna finns i Nårunga och de övriga finns i Hol, Kvinnestad, Fullestad och Ornunga. Lämpliga stigar och vägar att cykla, promenera, rida eller rasta hunden finns över stora oexploaterade områden.

Det finns sex naturreservat i kommunen:

  • Ljungås
  • Lärkemosse
  • Tånga Hed
  • Mängsholms ekhagar
  • Tränningen
  • Yxnås

I Mörkasjöns sydöstra del finns ett fågelskyddsområde och vid Kvinnestadsjön finns ett fågeltorn.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons