Meddelande

Nu börjar det bli aktuellt med information om valet 2022 den 11 september. Kommunen har samlat information och några nyheter som är bra att känna till för både väljare och partier. Det finns en länk under genvägar som går direkt till sidan.

PDF
Senast publicerad:

Ljungås

Ljungås skogsbondehemman är en bevarad månghundraårig komplett brukningsmiljö med hus, inägor och betad skog, omnämnt i jordeboken 1613. Nuvarande gränser tillkom vid storskiftet 1804.

Mangårdsbyggnaden, som ligger på en höjd, uppfördes kring sekelskiftet 1800. Huset är en parstuga, även kallad långloftstuga. Ladugården föll samman på 1950-talet och har därefter ersatts med en tidstypisk ladugård från Kärnhult, Nårunga, uppförd första gången 1871. Lillstugan kan tidigare ha varit undantagshus från 1864.

Åkrarna på Ljungås är i stort sett oförändrade sedan slutet av 1800-talet. I väster, mellan åker och skog, ligger ett sluttande källkärr med rik växtlighet. Den äldsta, 130-åriga, skogen i Störtaredsdalen kan ha uppkommit genom skogsodling eller som självsådd vid en minskning av skogsbetet. Här lämnas nu skogen att fritt utvecklas till nytta för de växt- och djurarter som behöver en friväxande skog. I de bördigare delarna av dalen har betet pågått fram till 1960-talet. Frånsett ett mindre område med kulturskog präglas den övriga skogen nu åter av betesskogsbruk och plockhuggning för bränsle, husbehovsvirke och timmer för avsalu.

Fakta

Bildat: 1993
Areal: ca 52 ha

Naturvårdsförvaltare: Stiftelsen Ljungås Kommun: Vårgårda

Detta gäller för allmänheten:

Alla är välkomna att besöka Ljungås men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon (gäller ej för särskilt anvisade och iordningställda platser inom naturreservatet),
  • rida,
  • medföra okopplad hund,
  • göra upp eld,
  • tälta,
  • anordna orienteringstävling eller -kontroll, skyttetävling eller liknande,
  • plocka eller gräva upp växter (gäller även lavar, svampar och mossor).


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons