PDF
Senast publicerad:

Ljungås

Ljungås skogsbondehemman är en bevarad månghundraårig komplett brukningsmiljö med hus, inägor och betad skog, omnämnt i jordeboken 1613. Nuvarande gränser tillkom vid storskiftet 1804.

Mangårdsbyggnaden, som ligger på en höjd, uppfördes kring sekelskiftet 1800. Huset är en parstuga, även kallad långloftstuga. Ladugården föll samman på 1950-talet och har därefter ersatts med en tidstypisk ladugård från Kärnhult, Nårunga, uppförd första gången 1871. Lillstugan kan tidigare ha varit undantagshus från 1864.

Åkrarna på Ljungås är i stort sett oförändrade sedan slutet av 1800-talet. I väster, mellan åker och skog, ligger ett sluttande källkärr med rik växtlighet. Den äldsta, 130-åriga, skogen i Störtaredsdalen kan ha uppkommit genom skogsodling eller som självsådd vid en minskning av skogsbetet. Här lämnas nu skogen att fritt utvecklas till nytta för de växt- och djurarter som behöver en friväxande skog. I de bördigare delarna av dalen har betet pågått fram till 1960-talet. Frånsett ett mindre område med kulturskog präglas den övriga skogen nu åter av betesskogsbruk och plockhuggning för bränsle, husbehovsvirke och timmer för avsalu.

Fakta

Bildat: 1993
Areal: ca 52 ha

Naturvårdsförvaltare: Stiftelsen Ljungås Kommun: Vårgårda

Detta gäller för allmänheten:

Alla är välkomna att besöka Ljungås men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon (gäller ej för särskilt anvisade och iordningställda platser inom naturreservatet),
  • rida,
  • medföra okopplad hund,
  • göra upp eld,
  • tälta,
  • anordna orienteringstävling eller -kontroll, skyttetävling eller liknande,
  • plocka eller gräva upp växter (gäller även lavar, svampar och mossor).


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons