Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Mängsholms ekhagar

Ekhagarna vid Mängsholm är bland de största och vackraste i länet. Det är framför allt i de centrala delarna som hagen är välhävdad. Det finns många grova ekar, och flera av de riktigt stora är avsatta som naturminne. Ned mot Säveån, som rinner genom området, finns vackra bårder av klibbal och knäckepil. Det finns rikligt med stora stenblock i ån och på några platser vidgar sig ån till små dammar.

Vegetationen är artrik. Både växt- och djurlivet präglas av arter som är bundna till framför allt hagmarksmiljö. Några intressanta växter är brudbröd, backsippa, kattfot och getväppling. Påfallande är den rika förekomsten av nattvioler vissa år. Vanliga fågelarter är t.ex. hämpling och grönfink. Mer ovanliga är bivråk, skogsduva och mindre hackspett.

Fakta

Bildat: 1983

Areal: ca 38 hektar

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Detta gäller för allmänheten:

Alla är välkomna att besöka Mängsholms ekhagar men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • medföra okopplad hund.

Förbuden 1-4 gäller ej i fråga om enskilda vägen genom området.Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons