PDF
Senast publicerad:

Tånga Hed

Tånga Hed ligger strax utanför Vårgårda tätort. I samband med att inlandsisen avsmälte för ca 12 000 år avsatte smältvattnet betydande mängder isälvsmaterial vid Tånga. Sannolikt har materialet avsatts i ett delta där Tånga hed utgör deltats plana yta.

Heden utgör en del av en gammal beteshage till Hägrunga by och ger, åtminstone bitvis, en bild av en idag mycket sällsynt naturtyp; de hårt utnyttjade betesmarkerna i Västsverige. Enligt kartan från laga skifte 1863 karakteriserades större delen av området som ljungbeväxt betesmark. Under perioden 1862 till 1962 utgjorde Tånga hed exercisplats för Kungliga Göta Artilleriregemente. 1963-95 användes heden av I 15 i Borås. Under senare delen av 1900-talet har området successivt vuxit igen, sannolikt som ett resultat av minskad användning efter 1963. De fortfarande öppna delarna av heden har betats eller slagits under senare år och i naturvårdande syfte har även ljung bränts sedan 1970-talet.

I området finns hotade eller sällsynta vegetationstyper och arter som är knutna till näringsfattiga, ljusöppna betesmarker, som t.ex. alkonblåvinge, mosippa, granspira, ljungögontröst och klockgentiana.

Fakta

Bildat: 2003

Areal: ca 39 hektar

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Kommun: Vårgårda

Detta gäller för allmänheten:

Alla är välkomna att besöka Tånga heds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • samla, gräva fram eller plocka växter, mossor, lavar eller insekter,
  • göra upp eld på annan plats än de som anvisas av naturvårdsförvaltaren,
  • tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn annat än tillfälligt på plats som anvisas av naturvårdsförvaltaren,
  • medföra hund som inte är kopplad,
  • anordna orienteringstävling, ridtävling eller liknande utanför det område som skrafferats på beslutskartan.

Föreskrift 3 skall ej utgöra hinder för tillfällig uppsättning av tält eller tillfällig uppställning av husvagnar inom det område som skrafferats på beslutskartan, i samband med större arrangemang såsom Tånga marknad.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons