Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Översiktlig planering

Översiktlig planering innebär att planera den fysiska miljön strategiskt, långsiktigt och hållbart på en övergripande nivå. Översiktsplanering ska visa på strategier, mål och riktlinjer för större områden i kommunen.

Översiktsplan

Översiktsplaneringen sammanställs i en översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen och utvecklingen ska se ut på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut inom samhällsutveckling och planering. Översiktsplanen är vägledande men inte juridiskt bindande.

Vårgårdas översiktsplaner 

Översiktsplan 2006 är Vårgårda kommuns översiktsplan och den gäller för hela kommunens yta. Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar och tematiska tillägg.

Tematiska tillägg och fördjupningar 

Till Översiktsplanen 2006 finns två tematiska tillägg: Vindbruk och Landsbygdsutveckling i strandnära läge, även kallad LIS.

I Vårgårdas översiktsplan ingår även en fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort. En fördjupad översiktsplan belyser ett begränsat område.

Tematiska tillägg bidrar till att få mer kunskap inom en särskild planeringsfråga och därmed göra den översiktliga planeringen mer konkret.

Fördjupningar görs för ett begränsat geografiskt område och bidrar till att konkretisera och på ett mer detaljerat sätt beskriva hur mark- och vattenområden samt hur den bygda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Aktualitetsprövning - Uppdatering av översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Därför ses planen över med jämna mellanrum. Senast Vårgårda kommuns översiktsplan aktualitetsprövades var under våren 2016. 

Vårgårda kommunfullmäktige beslutade den 12 oktober 2016 att anta aktualitetsprövningen och därmed förklara Översiktsplan 2006 tillsammans med de tematiska tilläggen som aktuella och fortsatt vägledande.

Vi arbetar just nu med att revidera den fördjupade översiktsplanen för Vårgårda tätort samt att arbeta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons