Meddelande

Receptionen i kommunhuset har ändrade öppettider över sommaren. Veckorna 28-31 har vi öppet mellan kl 09.00-13.00 måndag-fredag. Övriga veckor är det öppet som vanligt! Med önskan om en trevlig sommar!

PDF
Senast publicerad:

Fördjupning av översiktsplanen: Småstaden Vårgårda 2040

Nu tar kommunen fram en ny fördjupad översiktsplan för småstaden Vårgårda. Fördjupningen syftar till att ge stöd i utvecklingen och planeringen av tätortens mark- och vattenresurser, och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar och attraktiv utveckling. I och med att tätorten växer måste vi skapa bra förutsättningar för att utvecklingen ska ske på ett sätt som gör att tätorten även i framtiden blir attraktiv, och där den hållbara utvecklingen ges stort utrymme.

Vad är en fördjupning av översiktsplanen?

En fördjupad översiktsplan är ett viktigt strategiskt dokument som vägleder kommande beslut gällande bland annat detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. En fördjupad översiktsplan tas fram för ett område där behov finns att redovisa och utreda förutsättningar och avsikter på en mer detaljerad nivå än i den kommunövergripande översiktsplanen. Fördjupningen är inte juridiskt bindande och medför därför inte några rättigheter eller skyldigheter för exempelvis markägare.

Handlingar

Nedan finns samrådshandlingen av den fördjupade översiktsplanen tillgänglig. Samrådshandlingen är den första versionen av fördjupningen.

Här hittar du samrådshandlingen i en tillgänglighetsanpassad PDF-version. Pdf, 5 MB.

Här hittar du samrådshandlingen sammanfattad i en interaktiv kartplattform. Länk till annan webbplats.

Vad händer nu?

Samrådet för fördjupningen av översiktsplanen är nu avslutat och planförslaget revideras utifrån inkomna synpunkter. När revideringen är färdig kommer förslaget till fördjupad översiktsplan att ställas ut på granskning, och återigen finnas tillgängligt för synpunkter. Först efter granskningen kan den fördjupade översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Informationen kommer uppdateras när planförslaget ställs ut på granskning.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons