PDF
Senast publicerad:

Process för översiktsplan

När kommunen tar fram en ny översiktsplan ska vissa krav uppfyllas, medan vissa delar är frivilliga. Processen kring översiktsplanen regleras i plan- och bygglagen.

Processen - steg för steg

Följande steg genomför Vårgårda kommun normalt i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan:

Eftersom en översiktsplan normalt kan antas medföra betydande miljöpåverkan innebär det att en strategisk miljöbedömning ska genomföras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att miljöaspekterna ska finnas med genom hela processen, så att en hållbar utveckling främjas.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons