Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Antagande

Beslut om att anta översiktsplan eller fördjupning av översiktsplan tas av kommunfullmäktige.

Efter utställningsskedet sammanställs ett utställningsutlåtande över de synpunkter som inkommit. Mindre justeringar kan göras för planförslaget innan kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige beslutar om att anta planförslaget.

Översiktsplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet från kommunfullmäktige tillkännagivits på kommunens anslagstavla, om ingen överklagan görs.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons