PDF
Senast publicerad: 2017-07-07

Antagande

Beslut om att anta översiktsplan eller fördjupning av översiktsplan tas av kommunfullmäktige.

Efter utställningsskedet sammanställs ett utställningsutlåtande över de synpunkter som inkommit. Mindre justeringar kan göras för planförslaget innan kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige beslutar om att anta planförslaget.

Översiktsplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet från kommunfullmäktige tillkännagivits på kommunens anslagstavla, om ingen överklagan görs.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons