PDF
Senast publicerad:

Granskning

Ett förslag till översiktsplan ska ställas ut för granskning under minst två månader innan den kan antas av kommunfullmäktige. Den som vill lämna synpunkter under granskningstiden ska göra detta skriftligen till oss på kommunen.

Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som sedan ska läggas till översiktsplanen vid antagandet.

Sammanställning av synpunkter

Efter granskningen sammanställer kommunen inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och redogör för vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna lett till. Om planförslaget efter granskningen ändras väsentligt måste kommunen granska förslaget på nytt, under minst två månader.

Fördjupad Översiktsplan

För ändringar av översiktsplanen för en viss del av kommunen (fördjupning) kan kommunen förkorta granskningstiden till minst 6 veckor.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons