Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Utställning av program

Ett förslag till översiktsplan ska ställas ut under minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige. Den som vill lämna synpunkter under utställningstiden ska göra detta skriftligen till oss på kommunen.

Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som sedan ska läggas till översiktsplanen vid antagandet.

Sammanställning av synpunkter

Efter utställningen sammanställer vi inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och redogör för vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna lett till. Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt måste kommunen ställa ut förslaget på nytt, under minst två månader.

Fördjupad Översiktsplan

För ändringar av översiktsplanen för en viss del av kommunen (fördjupning) kan vi som kommun istället för att ställa ut förslaget kungöra och hålla förslaget tillgängligt för granskning.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons