PDF
Senast publicerad: 2017-07-10

Utställning av program

Ett förslag till översiktsplan ska ställas ut under minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige. Den som vill lämna synpunkter under utställningstiden ska göra detta skriftligen till oss på kommunen.

Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som sedan ska läggas till översiktsplanen vid antagandet.

Sammanställning av synpunkter

Efter utställningen sammanställer vi inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och redogör för vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna lett till. Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt måste kommunen ställa ut förslaget på nytt, under minst två månader.

Fördjupad Översiktsplan

För ändringar av översiktsplanen för en viss del av kommunen (fördjupning) kan vi som kommun istället för att ställa ut förslaget kungöra och hålla förslaget tillgängligt för granskning.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons