PDF
Senast publicerad:

Hol

Hols gärde och Hols hed är Sävedalens största och främsta fornlämningsområde. Största intresset knyts till det stora järnåldersgravfältet som består av inte mindre än 140 fornlämningar från järnåldern 500 f.Kr. - 1050 e.Kr. Bland dessa finns en domarring, två resta stenar och en mängd mindre och större gravhögar. Längre österut ligger högar av större dimensioner; enstaka eller i grupper inom en yta av 7-8 hektar. I söder har höjden sargats av grustäkter, men i övrigt för området ett ståtligt intryck, inte minst genom de röjningar som gjorts på gravfältet.

En stor koncentration av gravar finns på åsen "Hols gärde". Gärdet domineras av ca 135 högar, vackert välvda och försedda med rännor runt kanten, vilket kan vara uttryck för en hög social status. Med undantag av Storehög, som ligger i ett öppet läge på krönet av åsen, återfinns huvuddelen av fornlämningarna i skogsmark. I och vid kyrkan några meter åt söder finns två runstenar.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons