PDF
Senast publicerad:

Centrumutveckling Vårgårda tätort

Översiktsvy centrum - Abako Arkitektkontor

Översiktsvy Vårgårda centrum, Abako Arkitektkontor

Planering för utveckling av Vårgårda centrum och stationsområdet har pågått under flera år. Under 2013 tog arbetet med centrumutveckling fart. Samhällsbyggnadssektorn samlade alla utredningar som berörde centrum och genomförde en omfattande parkeringsinventering i centrum vintern 2014. Kommunen anlitade också arkitektbyrån ABAKO som har tagit fram ett arbetsmaterial.

Syfte & mål för utvecklingsarbetet

​Syftet är huvudsakligen att:

 • Utveckla stationsområdet i samband med att ytterligare ett järnvägsspår ska byggas förbi stationen.
 • Skapa ett sammanhängande centrum där gator och funktioner stärker varandra.
 • Ge Vårgårda en tydligare och välkomnande fasad mot järnvägen.

Syftet är preciserat med följande målsättningar:

 • Skapa en tydlig och attraktiv passage under järnvägen.
 • Stärka Kungsgatans kvaliteter och dess funktion som handelsgata.
 • Utveckla Centrumgatan till en attraktiv småstadsgata.
 • Skapa välkomnande entréer för biltrafikanter.
 • Skapa tydliga och trygga gångstråk till skolorna och Kulturen.
 • Komplettera Centrumhuset så att det blir med öppet och välkomnande.
 • Utveckla kvarteret där vårdcentralen ligger idag.
 • Föreslå parkeringslösningar som stärker småstadens centrum.
 • Skapa goda förutsättningar att utveckla Vårgårda till "Den gröna småstaden".

Workshop med medborgare, politiker och tjänstepersoner  

I slutet av oktober 2014 hölls en workshop för alla intresserade där representanter från ABAKO och kommunens tjänstepersoner medverkade. Drygt 50 personer medverkade och gav användbara synpunkter på det material som kommunen presenterade. En sammanställning av de synpunkter som inkom under workshopen finns nedan under relaterad information.

Underlag – Den gröna småstaden

Frågeställningar och resultat från den politika beredningen Den gröna småstaden har fungerat som underlag för uppdraget till Abako Arkitektkontor för Vårgårda Centurmutveckling. Den gröna småstaden finns att läsa i sin helhet under Relaterad information nedan.

Vy från Vårgårda station - Abako Arkitektkontor

Vy från Vårgårda station, Abako Arkitektkontor

Vy över centrmhuset - Abako arkitektkontor

Vy över centrumhuset, Abako Arkitektkontor

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons