PDF
Senast publicerad:

Utvecklingsprogram för Kyllingsån

Visionsbild över bro över järnvägen och Kyllings mader

Vårgårda kommun planerar att utveckla området längs Kyllingsån för att skapa attraktiva och rekreativa miljöer i tätorten för boende och besökare i kommunen. I januari 2023 antog Kommunfullmäktige ett utvecklingsprogram för Kyllingsån och en förslagshandling för bro över Kyllings maders naturpark, som visar kommunens visioner för området. Utvecklingsprogrammet har tagits fram med hjälp av Mareld Landskapsarkitekter AB.

Utgångspunkter för utveckling av Kyllingsån

 • Att se Kyllingsån som en tillgång och använda sig av
  ån för att förstärka såväl sociala och ekologiska värden
  längs det blå-gröna stråket.
 • Att förstärka kopplingar och tillgängligheten till och över
  Kyllingsån.
 • Att skapa attraktioner, pedagogiska inslag som
  förklarar och därmed förstärker naturvärden och
  naturupplevelsen.
 • Att ta fram åtgärder som ökar säkerheten kring ån, men
  bibehåller eller förstärker naturvärden.
 • Att synliggöra vattnet som en del av entrémotiven från
  väg 42.
 • Att förbättra rekreativa kopplingar mot Algutstorp.
 • Att anpassa oss till det framtida klimatet med fokus på hantering av höga vattenflöden.

Läs utvecklingsprogrammet i sin helhet

Utvecklingsprogram för Kyllingsån och bro över Kyllings maders naturpark Pdf, 56.9 MB.

Visionsbild över Kyllings mader med bro

Visionsbild över Kyllings mader

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons