• Granskning för detaljplan för Hallaberget


    Mellan den 21 juli - 30 augusti 2021 pågår granskning för detaljplan för Hallaberget. Planförslaget avviker något från kommunens översiktsplan. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder nära Vårgårda centrum och stationsområdet.
    Läs mer

Fler nyheter