PDF
Senast publicerad:

Arbete mot kränkande behandling

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för kränkning, diskriminering, trakasserier eller någon form av mobbning av barn, vuxen eller någon i eller utanför verksamheten är det viktigt att du vänder dig till en vuxen på skolan för att få möjlighet till stöd och hjälp.

Kontakta en lärare, skolkurator, skolsköterska, rektor eller någon vuxen person som du har förtroende för.

All personal inom förskola och skola som får kännedom är skyldiga att anmäla till rektor om det förekommer mobbning, trakasserier eller annan form av kränkande behandling. Rektor i sin tur har skyldighet att anmäla vidare till huvudmannen som driver verksamheten.

Skyldighet att utreda och åtgärda

Huvudmannen ska skyndsamt göra en utredning och vidta åtgärder för att kränkningen inte ska upprepas. Samma gäller händelser i nära samband med verksamheten, som till exempel en resa i en skolbuss. Däremot kan man inte begära att verksamhetens personal ska ingripa mot kränkningar i andra sammanhang, om dessa inte har nära samband med vad som förekommit verksamheten.

Skyldigheten att anmäla, utreda och åtgärda gäller för

  • förskola och förskoleklass
  • grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola
  • kommunal vuxenutbildning
  • särskild utbildning för vuxna
  • utbildning i svenska för invandrare

Anmäla kränkningar

Elever, barn eller föräldrar ska först prata med läraren och rektorn på sin skola eller  förskola. Om skolan eller förskolan inte tar kränkningen på allvar, utreder och vidtar åtgärder kan en elev eller en förälder göra en anmälan till Barn- och elevombudet eller till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Barnkonventionen

Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Den syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med resepkt och komma till tals www.barnombudsmannen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje skolenhet har en plan mot diskriminering och kränkande behandling, för att motverka, behandla och följa upp förekomsten av alla former av mobbning.

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Vårgårda kommuns verksamhetsområde. Försäkringsbeskedet ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Läs mer om Vårgårda kommuns olycksfallsförsäkring

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons